Ekonomija
poduzetništva

Pokreni startup ili nastavi obiteljski biznis…

Stručni prijediplomski studij
Početak nastave: listopad 2024.
ECTS: 180
Trajanje: 6 semestara

Studij te priprema za ono što te očekuje u stvarnom svijetu. Onom poslovnom, naravno.

Tijekom studija osposobit ćemo te za široki raspon poslova – od karijere u velikim korporativnim sustavima, do pokretanja vlastitog startupa ili vođenja obiteljskog poduzeća.

Poduzetništvo nikada nije bilo uzbudljivije. Generacijama koje dolaze, nove se mogućnosti rađaju svaki dan. Nauči prepoznavati stvarne poslovne prilike i uzmi posao u svoje ruke.

Neke od uspješnih karijera alumna Ekonomije poduzetništva (izvor: LinkedIn 2023.)

Koja ćeš znanja steći na studiju?

Ekonomija i poduzetništvo
Upoznat ćeš se s univerzalnim principima ekonomije i naučiti kako kroz poduzetništvo teoriju primijeniti u praksi.

Financije i računovodstvo
Što je cash flow, kako upravljati dionicama ili kako primjerice izračunati poslovni rizik samo su neka od znanja koja ćeš koristiti u svojoj poslovnoj karijeri…

Marketing
Zašto je komentar bolji od lajka? Kada koristiti content marketing, a kada paid advertising? Kako izraditi marketinški plan za uspješnu kampanju i kako zapravo mjerimo njenu uspješnost? To su osnove (digitalnog) marketinga, a ti ćeš na studiju zaroniti još dublje, puno dublje..

Menadžment
Koji su to sve stilovi vođenja i koje su kompetencije svakog pravog menadžera i vođe? Naučit ćeš kako se strateški pozicionirati, kako odrediti svoje prednosti ili kako najbolje scanirati tržite.

Kroz temeljna znanja iz matematike, statistike i prava naučit ćeš npr. koje metode koristiti za ocjenu isplativosti poslovne investicije, kako pravilno budžetirati projekte te što ti sve treba za osnivanje vlastite tvrtke.

Bez određenih vještina jednostavno ne možeš preživjeti u poslovnom svijetu. Zašto je važna emocionalna inteligencija? Kako rješavati sukobe i asertivno komunicirati? Kako formirati radna skupina ili upravljati timovima? Kako povećati produktivnost uz tehnike time managementa? Sve te i mnoge druge vještine savladat ćeš na studiju.

Izborni kolegiji ovdje su da dodatno nadogradiš svoja znanja i pretvoriš ih praktične vještine. Upoznaj ponašanje potrošača na tržištu, unaprijedi svoje govorničke vještine, nauči upravljati projektima. To su samo neke od opcija koje ti se nude.

Top vještine koje ćeš savladati

  • Analitičko promišljanje i inovativnost
  • Interaktivno i aktivno učenje
  • Problem solving pristup
  • Kritičko promišljanje
  • Kreativnost, orginalnost i inicijativa
  • Lidership i društvena odgovornost
  • Korištenje i primjena tehnologije

Neki od poslova za koje te pripremamo

  • Pokretanje vlastitog (startup) poduzeća
  • Razvijanje obiteljskog biznisa
  • Rad na vodećim pozicijama domaćih i stranih kompanija u područjima marketinga, financija i računovodstva, menadžmenta, ljudskih resursa…
Naziv studija

Ekonomija poduzetništva

Trajanje studija/ECTS

3 akademske godine / 180 ECTS

Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja

Trogodišnji stručni prijediplomski studij

Stručni naziv

Prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.)

Način izvođenja studija i nastave: Redovni ili izvanredni studij

REDOVNI STUDIJ
Nastava se odvija tijekom 2 semestra od 15 tjedana. Dnevni angažman je 4 do 6 nastavnih sati.

IZVANREDNI STUDIJ
Nastava se odvija tijekom 15 tjedana u semestru u vremenu od 17h (u prosjeku 12 školskih sati tjedno, odnosno 3 dana u tjednu).

Pročelnik studija

Joško Meter, dipl. ing.
Palmotićeva ulica 82/1, 10000
josko.meter@vern.hr

1. semestar

Naziv kolegijaPVECTS
Obavezni kolegiji
Gospodarska matematika30305
Mikroekonomija30305
Osnove poslovne psihologije i komuniciranja30305
Informatika za uredsko poslovanje 130305
Poslovni engleski jezik 1 (četiri stupnja: srednji, viši srednji i napredni)30305
Poslovni hrvatski jezik30305
18018030

2. semestar

Naziv kolegijaPVECTS
Obavezni kolegiji
Poslovna statistika30305
Makroekonomija30305
Osnove marketinga30305
Osnove poduzetništva30305
Poslovni engleski jezik 2 (četiri stupnja: srednji, viši srednji i napredni)30305
Osnove prava30305
18018030

3. semestar

Naziv kolegijaPVECTS
Obavezni kolegiji
Menadžment30305
Računovodstvo30305
Informatika za uredsko poslovanje 230305
Osnove financija poduzeća30305
Poslovni engleski jezik 3 (četiri stupnja: srednji, viši srednji i napredni)30305
Trgovačko pravo30305
18018030

4. semestar

Naziv kolegijaPVECTS
Obavezni kolegiji
Strateški menadžment30305
Menadžersko računovodstvo30305
Informatika za uredsko poslovanje 330305
Upravljanje poslovnim financijama30305
Poslovni engleski jezik 4 (četiri stupnja: srednji, viši srednji i napredni)30305
Organizacijska psihologija30305
18018030

5. semestar

Naziv kolegijaPVECTS
Obavezni kolegiji
Marketinški plan30305
Dinamičko poduzetništvo30305
Porezni sustav30305
Poslovni engleski jezik 530305
Trgovinsko poslovanje30305
Poslovni plan poduzetnika30305
18018030

6. semestar

Naziv kolegijaPVECTS
Obavezni kolegiji
Poslovna etika i kultura30304
Izborni kolegij 14
Izborni kolegij 24
Izborni kolegij 34
Izborni kolegij 44
Završni rad0305
Stručna praksa1605
30
Izborni predmeti
Ponašanje potrošača4
Govorničke vještine4
Inovativnost poduzeća4
Obiteljsko poduzetništvo4
Promocija4
Upravljanje ljudskim potencijalima4
Istraživanje tržišta4
Socijalno poduzetništvo i društvene inovacije4
Dizajniranje karijere4
Upravljanje projektima4

Modeli i razredi školarina
za upis prijediplomskog studija u 
akademskoj godini 2024./2025.

Iznos jednogodišnje školarine ovisi o:
> Odabiru modela školarine: jednokratno, semestralno ili mjesečno
> Postignutom uspjehu u okviru prijemnog postupka ili
> Postignutim bodovima na obaveznim ispitima državne mature (bez prijemnog postupka)

* Bodovanje ispita na državnoj maturi ne uključuje postignute bodove na prijemnom postupku, nego se ta dva kriterija gledaju odvojeno ovisno što je povoljnije za kandidata.

Iznosi se odnose na školarine za upise u akademskoj godini 2024./25.

Grupa
školarine
Ostvareni bodovi na prijemnom postupkuOstvareni bodovi na državnoj maturi
(bodovi na ispitima + bodovi od ocjena)
Jednokratna uplata Dvokratna (semestralna) uplata 12 mjesečnih rata
Grupa A214 – 250izračun u tijeku3.100,00 €3.270,00 €3.430,00 €
Grupa B160 – 213izračun u tijeku3.600,00 €3.795,00€3.980,00 €
Grupa C143 – 159izračun u tijeku4.050,004.320,00 €4.530,00 €
Grupa D115 – 142izračun u tijeku4.500,004.735,00€4.975,00 €

.

Detalji o prijemnom postupku nalaze se OVDJE

Školarina uključuje:
> Administriranje upisa i studiranja na VERN’u
> Nastavu prema nastavnom planu i programu
> Grupno i/ili individualno mentorstvo
> Dva izlaska na ispit iz svakog kolegija
> Administriranje i podršku prilikom organizacije i izvođenja stručne prakse
> Uporabu nastavne i prezentacijske opreme – računala, videa, projektori i sl.
> Uporaba biblioteke i fakultetskog multi-media centra za potrebe studiranja
> Korištenje informacijskog sustava VERN’a za potrebe studiranja
> Nastavne materijale VERN’ove produkcije: pisane sažetke i podsjetnike s predavanja i radionica, skripte i sl.
> Organizirano korištenje određenih sportskih objekata u zakupljenim terminima, posjete kazališnim predstavama i koncertima prema programu CARPE DIEM
> Obranu Završnog/Diplomskog rada
> Svečanost dodjele diploma – izrada diplome, korištenje toga, prigodne kape i sl.