Odnosi s javnošću i studij medija

Upoznaj sve tajne PR-a i komunikacije s medijima.

Stručni prijediplomski studij
Početak: listopad 2024.
ECTS: 180
Trajanje: 6 semestara

Odnosi s javnošću treća su najtraženija profesija u područjima kreativnih i medijskih djelatnosti, a povećana potražnja za stručnjacima za odnose s javnošću trend je koji se očekuje i u bližoj budućnosti.

@universityvern

Hvala Marko na lijepim željama! 🫶🏻 Vidimo se na tvojoj promociji 😉 Mjau-mjau 😻 @The Baby Lasagna Official #vern #vernstudenti #promocija #rimtimtagidim

♬ original sound – verntiktok
Trenutačno naš najpoznatiji student ovog studija je kolega Marko Purišić – Baby Lasagna. Pogledajte njegovu čestitku diplomatima na ovogodišnjoj promociji.

Koja ćeš znanja steći na studiju?

Odnosi s javnošću
Kako komunicirati s javnošću pisanim, a kako govornim putem? Kojih se pravila držati u internoj poslovnoj komunikaciji, a kojih uslijed krizne komunikacije? Kako izgleda posao PR agencija i zašto je toliko drugačiji od posla glasnogovornika u korporaciji? Tijekom studija saznat ćeš odgovore na sva ova i još mnoga druga pitanja.

Digitalni i tradicionalni medijiNaučit ćeš kako funkcioniraju tradicionalni mediji kao što su TV, radio, novine ili portali ali i kako prilagoditi kampanje za digitalne medije. Primjerice kada koristiti influencere, a kada pay per click alate ili pak native članke te time kampanju učiniti uspješnijom.

Poslovna znanja
Preduvjet za razumijevanje poslovne komunikacije jest razumijevanje biznisa kao takvog. Zbog toga ćeš na studiju steći i široki raspon poslovnih znanja od marketinga i menadžmenta, do upravljanja ljudskim potencijalima i financija.

Svaki dobar PR-ovac prije svega mora naučiti pravilno pisati i izražavati se. Osim toga, naučit ćeš tehnike poput istraživanja javnog mišljenja, spin doctoringa ili metoda manipulativnog komuniciranja te kako poslovanje učiniti društveno odgovornim.

S razvojem tehnologije mijenja se i svijet kakvog poznajemo. Novi mediji i kanali komunikacije zahtijevaju od stručnjaka za odnose s javnošću da se neprestano prilagođavaju. Zbog toga te na studiju učimo vještine i znanja kao što su rješavanje sukoba, emocionalna inteligencija, asertivnost, psihologija mase, stavovi, vrijednosti i predrasude.

Izborni predmeti ovdje su kako bismo dodatno nadogradili tvoja znanja i pretvorili ih u praktične vještine. Nauči upravljati svojom karijerom, kreirati imidž u javnoj komunikaciji te upoznaj prakse odnosa s javnošću u kulturi, turizmu i sportu. To su samo neke od opcija koje ti se nude.

Top vještine koje ćeš savladati

  • Storytelling
  • Aktivno slušanje
  • Javni nastup
  • Krizno komuniciranje
  • Uvjeravanje i pregovaranje
  • Upravljanje kampanjama
  • Planiranje i organiziranje događaja

Neki od poslova za koje te pripremamo

Tijekom studija steći ćeš vrijedno iskustvo iz prakse i naučit ćeš kako komunicirati na digitalnim medijima i društvenim mrežama. Naučit ćeš i kako držati javne govore, kako riješiti kriznu situaciju i upravljati brandom, te kako upravljati korporativnim komunikacijama, pripremiti komunikacijsku strategiju ili graditi odnos s medijima.

Steći ćeš znanje i samopouzdanje neophodno za svoje prve samostalne korake prema uspješnoj PR karijeri.
Neovisno o tome hoćeš li se kasnije zaposliti kao PR stručnjak,
glasnogovornik, ili menadžer kriznih komunikacija, jedno je
sigurno – you’ll be ready!

Naziv studija

Odnosi s javnošću i studij medija

Trajanje studija/ECTS

3 akademske godine / 180 ECTS

Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja

Trogodišnji stručni prijediplomski studij

Stručni naziv

Prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) odnosa s javnošću (bacc. rel. publ.)

Način izvođenja studija i nastave: Redovni ili izvanredni studij

REDOVNI STUDIJ
Nastava se odvija tijekom 2 semestra od 15 tjedana. Dnevni angažman je 4 do 6 nastavnih sati.

IZVANREDNI STUDIJ
Nastava se odvija tijekom 15 tjedana u semestru u vremenu od 17h (u prosjeku 12 školskih sati tjedno, odnosno 3 dana u tjednu).

Pročelnik studija

Martina Majić, prof.
Palmotićeva ulica 82/1, 10000
martina.majic@vern.hr

1. semestar

Naziv kolegijaPVECTS
Obavezni kolegiji
Uvod u odnose s javnošću30306
Uvod u komunikologiju30306
Hrvatski poslovni jezik30305
Medijski sustavi30304
Akademsko pisanje30304
Engleski jezik 130304
18018029

2. semestar

Naziv kolegijaPVECTS
Obavezni kolegiji
Osnove teorije promidžbe30306
Informatika za uredsko poslovanje30306
Osnove menadžmenta30305
Osnove socijalne psihologije30305
Osnove marketinga30305
Engleski jezik 230304
18018031

3. semestar

Naziv kolegijaPVECTS
Obavezni kolegiji
Glasnogovorništvo i javni nastupi30306
Pisanje u odnosima s javnošću30305
Korporativno komuniciranje30306
Osnove poduzetništva30305
Internet i društvene mreže30304
Engleski jezik 330304
18018030

4. semestar

Naziv kolegijaPVECTS
Obavezni kolegiji
Odnosi s medijima i tehnike odnosa s javnošću30305
Interno komuniciranje30305
Etika komuniciranja i društveno odgovorno poslovanje30306
Osnove financijske analize i planiranja30305
Digitalno komuniciranje30305
Engleski jezik 430304
18018030

5. semestar

Naziv kolegijaPVECTS
Obavezni kolegiji
Istraživanje javnog mišljenja30305
Agencije odnosa s javnošću30305
Krizno komuniciranje30305
Pravni aspekti odnosa s javnošću30305
Osobni odnosi s javnošću30305
Upravljanje ljudskim potencijalima30305
18018030

6. semestar

Naziv kolegijaPVECTS
Obavezni kolegiji
Izborni kolegij 120105
Izborni kolegij 220105
Izborni kolegij 320105
Izborni kolegij 420105
Završni rad5
Stručna praksa5
804030
Izborni kolegiji
Kreiranje imidža u javnoj komunikaciji5
Medijski nastup5
Content management5
Odnosi s javnošću u kulturi, turizmu i sportu5
Academic writing5
Grafičko oblikovanje publikacija5
Dizajniranje karijere5

Modeli i razredi školarina
za upis preddiplomskog studija u 
akademskoj godini 2024./2025.

Iznos jednogodišnje školarine ovisi o:
> Odabiru modela školarine: jednokratno, semestralno ili mjesečno
> Postignutom uspjehu u okviru Pristupnog (prijemnog) postupka ili
> Postignutim bodovima na obaveznim ispitima državne mature (bez Pristupnog postupka)

Iznosi se odnose na školarine za upise u akademskoj godini 2024./25.

Primjenjuje se opcija koja je povoljnija za kandidata
Grupa
školarine
Bodovi na Pristupnom postupkuBodovi na ispitima državne mature (hr, str jez)Jednokratna uplata Dvokratna (semestralna) uplata 12 mjesečnih rata
Grupa A214 – 250250 – 3003.100,00 €3.270,00 €3.430,00 €
Grupa B160 – 213185 – 249,993.600,00 €3.795,00 €3.980,00 €
Grupa C143 – 159145 – 184,994.050,00 €4.320,00 €4.530,00 €
Grupa D115 – 1420 – 144,994.500,00 €4.735,00 €4.975,00 €

Detalji o Pristupnom (prijemnom) postupku nalaze se OVDJE

Školarina uključuje:
> Administriranje upisa i studiranja na VERN’u
> Nastavu prema nastavnom planu i programu
> Grupno i/ili individualno mentorstvo
> Dva izlaska na ispit iz svakog kolegija
> Administriranje i podršku prilikom organizacije i izvođenja stručne prakse
> Uporabu nastavne i prezentacijske opreme – računala, videa, projektori i sl.
> Uporaba biblioteke i fakultetskog multi-media centra za potrebe studiranja
> Korištenje informacijskog sustava VERN’a za potrebe studiranja
> Nastavne materijale VERN’ove produkcije: pisane sažetke i podsjetnike s predavanja i radionica, skripte i sl.
> Organizirano korištenje određenih sportskih objekata u zakupljenim terminima, posjete kazališnim predstavama i koncertima prema programu CARPE DIEM
> Obranu Završnog/Diplomskog rada
> Svečanost dodjele diploma – izrada diplome, korištenje toga, prigodne kape i sl.