Tehnički menadžment

Postani inženjer za energetiku, autoindustriju ili građevinarstvo!

Stručni prijediplomski studij
ECTS: 180
Trajanje: 6 semestara

NAČIN IZVOĐENJA STUDIJA I NASTAVE:

REDOVNI STUDIJ
Nastava se odvija tijekom 2 semestra od 15 tjedana. Dnevni angažman je 4 do 6 nastavnih sati. Ovisno o veličini studijske grupe, moguće je izvođenje zajedničke redovne i izvanredne izvedbe studija, u večernjim satima.

IZVANREDNI STUDIJ
Nastava se odvija tijekom 15 tjedana u semestru, u vremenu od 17h (u prosjeku 12 školskih sati tjedno, odnosno 3 dana u tjednu). Ovisno o veličini studijske grupe, moguće je izvođenje zajedničke redovne i izvanredne izvedbe studija, u večernjim satima.

Imaš li ideju koliki je potencijal tehničkog menadžmenta? Prema procjenama Project Management Institutea, do 2030. godine ovaj sektor će generirati više od 2 milijuna radnih mjesta svake godine.

Projektni menadžeri, tehnički direktori, projektni inženjeri i proizvodni menadžeri su samo neki od poslova s najvećom potražnjom u ovom sektoru. Pritom budući stručnjaci s područja tehničkog menadžmenta predstavljaju idealan “match” znanja i vještina za proizvodne i istraživačke pogone kompanija kao što su BMW, Siemens, Philips, Google, Microsoft, IBM, Rimac, Bosch…

Koja ćeš znanja steći na studiju?

Na studiju ćeš steći temeljna znanja iz matematike, strojarstva, elektrotehnike, graditeljstva i računalstva, koja će te osposobiti za upravljanje složenim tehnološkim procesima. Ovladaj matematičkim konceptima koji se primjenjuju u inženjerskim disciplinama i stvori čvrste temelje za daljnje učenje. Razvij svoje računalne vještine i nauči kako automatizirati procese i analizirati podatke. Osnove strojarstva i elektrotehnike omogućit će ti bolje razumijevanje tehničkih procesa, a osnove graditeljstva naučit će te kako upravljati projektima gradnje i održavanja.

Stručna i tehnička znanja pripremit će te za različite aspekte tehničkog menadžmenta.

Znanje o mehanici, čvrstoći i hidromehanici omogućit će ti da identificiraš i riješiš tehničke izazove koji se mogu pojaviti tijekom projekta. Moći ćeš prepoznati slabosti u dizajnu ili izvedbi i poduzeti odgovarajuće korake za poboljšanje.

Tehničko dokumentiranje, organizacija proizvodnje, logistika i kontrola kvalitete bit će ključni u upravljanju projektima i procesima proizvodnje.

Znanje o tehnologiji materijala i građenja te elementima zgrada i instalacija pomoći će ti u gradnji i upravljanju objektima te održavanju njihove funkcionalnosti.

Znanje o elektronici i digitalnim sklopovima te elektroenergetici bit će ti potrebno u upravljanju elektroničkom opremom, proizvodnom linijom ili  primjerice u razumijevanju elektroenergetskih sustava u različitim tehničkim područjima.

Tehnički menadžment objedinjuje tehnička i poslovna znanja. Zbog toga će te znanja iz ekonomije, menadžmenta, računovodstva, financija, te poslovnog plana, naučiti kako stvoriti uspješnu poslovnu strategiju, kako upravljati financijama i timovima, kako analizirati tržište ili kako plasirati proizvod.

Soft skills su poveznica između tehničkih i poslovnih znanja. Omogućuju ti bolju komunikaciju i rad s ljudima. Organizacijska psihologija pomoći će ti da naučiš kako motivirati ljude i raditi u timu. Naučit će te i kako se nositi s konfliktima i stresom na radnom mjestu, što će ti jednoga dana pomoći u upravljanju ljudima. Tehnički engleski će ti biti osnovni alat za konkurentnost u međunarodnom poslovanju i olakšat će ti rad s kolegama iz drugih zemalja.

Top vještine koje ćeš savladati

 • Making Decisions
 • Measuring Performance of Projects
 • Continuous Learning
 • Problem solving
 • Planning and time management
 • Business skills

Neki od poslova za koje te pripremamo

 • Technical Director i Technical Project Manager
  Želiš li biti pravi vođa u tehničkom svijetu i upravljati svim tehničkim aspektima tvrtke kao tehnički direktor/ica? Ili ćeš odabrati put projektnog menadžer/ice i samostalno koordinirati cijele projekte, pronalaziti inovativna rješenja za sve probleme koji se pojave, uvijek držati projekt na pravom putu, i osigurati da svi stakeholderi ostanu sretni i zadovoljni tijekom cijelog procesa?
 • Product Manager
  Product manager je ključna osoba u timu koja vodi razvoj proizvoda, brine se o korisničkim potrebama i željama te donosi odluke koje doprinose konkurentnosti proizvoda na tržištu. Na studiju ćeš, uz analitičke i kreativne sposobnosti, usvojiti znanja i naučiti kako pronalaziti najbolja rješenja za uspješno lansiranje i razvoj proizvoda.

Studentski projekti

Izradi vlastite mobilne aplikacije ili web stranice koristeći HTML, CSS, JS, CMS i WP – PHP.  Izvješti se u programima za grafičku obradu fotografija GIMP i Adobe, usavrši primjenske programe kao što su Word, PPT ili Excel, te proširi raspon svojih interesa na development desktop aplikacija ili analizu podataka. Ili jednostavno raspiši poslovni i marketinški plan i izradi vlastiti poduzetnički projekt iz područja IT-a

Terenska nastava

Uvijek je dobro vrijeme da izađemo iz predavaonica, uđemo u poslovni sektor i upoznamo se s onim što te očekuje na tržištu rada. Vodimo te na mjesta poput bioelektrane gdje ćeš saznati zanimljivosti o proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora i o održavanju postrojenja. Posjetit ćeš razna gradilišta i iz prve ruke saznati kako se planira i upravlja velikim projektima u građevinarstvu te kakav utjecaj gradilišta imaju na okolinu i promet. Osim toga vodimo te i u laboratorije za materijale, konstrukcije, metale i prometnice gdje ćeš vidjeti kako se različiti materijali i tehnologije primjenjuju u gradnji, te kako se vrše testiranja i ispitivanja građevinskih materijala

1. semestar

Naziv predmetaECTS
Obavezni predmeti
Matematika 15
Odabrana poglavlja poslovne psihologije5
Uvod u građu računala5
Uvod u programiranje5
Primjenski programi 15
Engleski jezik za informatičke tehnologije 15
30

2. semestar

Naziv predmetaECTS
Obavezni predmeti
Matematika 25
Ekonomika poduzeća5
Hrvatski jezik i kultura5
Programiranje5
Primjenski programi 25
Engleski jezik za informatičke tehnologije 25
30

3. semestar

Naziv predmetaECTS
Obavezni predmeti
Algoritmi i strukture podataka5
Mreže računala5
Računovodstvo5
Vjerojatnost i statistika5
Baze podataka 15
Engleski jezik za informatičke tehnologije 35
30

4. semestar

Naziv predmetaECTS
Obavezni predmeti
Operacijski sustavi5
Internetske usluge5
Baze podataka 25
Objektno orijentirano programiranje5
Menadžersko računovodstvo5
Engleski jezik za informatičke tehnologije 45
30

5. semestar

Naziv predmetaECTS
Obavezni predmeti
Osnove financija poduzeća4
Programiranje za internet6
Programski jezik C#5
Programsko inženjerstvo i upravljanje projektima5
Osnove marketinga5
Organizacija i upravljanje poduzećem5
30

6. semestar

Naziv predmetaECTS
Obavezni predmeti
Poslovni plan4
Izborni kolegij I.4
Izborni kolegij II.4
Izborni kolegij III.4
Izborni kolegij IV.4
Stručna praksa5
Završni rad5
30
Izborni kolegiji
Izrada aplikacija za mobilne platforme5
Izrada internetskih aplikacija5
Projektiranje informacijskih sustava5
Multimedija5
Uvod u podatkovnu znanost5

Modeli i razredi školarina
za upis preddiplomskog studija u 
akademskoj godini 2023./2024.

Iznos jednogodišnje školarine ovisi o:
> Odabiru modela školarine: jednokratno, semestralno ili mjesečno
> Postignutom uspjehu u okviru prijemnog postupka
>Postignutim bodovima na obaveznim ispitima državne mature (bez prijemnog postupka)

* Bodovanje ispita na državnoj maturi ne uključuje postignute bodove na prijemnom postupku, nego se ta dva kriterija gledaju odvojeno ovisno što je povoljnije za kandidata.

Iznosi se odnose na školarine za upise u akademskoj godini 2023./24.

Grupa
školarine
Ostvareni bodovi na prijemnom postupkuJednokratna uplata Dvokratna (semestralna) uplata 12 mjesečnih rata
Grupa A300 – 3503.100,00 €
23.356,95 kn
3.270,00 €
24.637,82 kn
3.430,00 €
25.843,34 kn
Grupa B220 – 2993.500,00 €
26.370,75 kn
3.690,00 €
27.802,31 kn
3.870,40 €
29.161,53 kn
Grupa C195 – 2193.900,00 €
29.384,55 kn
4.110,00 €
30.966,80 kn
4.310,00 €
32.473,70 kn
Grupa D150 – 1944.413,03 €
33.250,00 kn
4.645,30 €
35.000,00 kn
4.877,56 €
36.750,00 kn
Iznosi školarina u tablici su izraženi u kunama i eurima prema fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450 kn

Za ostvarivanje prava na upis putem prijemnog postupka, potrebno je ostvariti najmanje 150 bodova.

Detalji o prijemnom postupku nalaze se OVDJE

Školarina uključuje:
> Administriranje upisa i studiranja na VERN’u
> Nastavu prema nastavnom planu i programu
> Grupno i/ili individualno mentorstvo
> Dva izlaska na ispit iz svakog predmeta
> Administriranje i podršku prilikom organizacije i izvođenja stručne prakse
> Uporabu nastavne i prezentacijske opreme – računala, videa, projektori i sl.
> Uporaba biblioteke i fakultetskog multi-media centra za potrebe studiranja
> Korištenje informacijskog sustava VERN’a za potrebe studiranja
> Nastavne materijale VERN’ove produkcije: pisane sažetke i podsjetnike s predavanja i radionica, skripte i sl.
> Organizirano korištenje određenih sportskih objekata u zakupljenim terminima, posjete kazališnim predstavama i koncertima prema programu CARPE DIEM
> Obranu Završnog/Diplomskog rada
> Svečanost dodjele diploma – izrada diplome, korištenje toga, prigodne kape i sl.

Naziv studija

Tehnički menadžment

Trajanje studija/ECTS

3 akademske godine / 180 ECTS

Vrsta/stupanj visokoškolskog obrazovanja

Trogodišnji stručni prijediplomski studij

Stručni naziv

prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/ inženjerka tehničkog menadžmenta (bacc. ing. techn.)

Način izvođenja studija i nastave: Redovni ili izvanredni studij

REDOVNI STUDIJ
Nastava se odvija tijekom 2 semestra od 15 tjedana. Dnevni angažman je 4 do 6 nastavnih sati. Ovisno o veličini studijske grupe, moguće je izvođenje zajedničke redovne i izvanredne izvedbe studija, u večernjim satima.

IZVANREDNI STUDIJ
Nastava se odvija tijekom 15 tjedana u semestru, u vremenu od 17h (u prosjeku 12 školskih sati tjedno, odnosno 3 dana u tjednu). Ovisno o veličini studijske grupe, moguće je izvođenje zajedničke redovne i izvanredne izvedbe studija, u večernjim satima.

Pročelnik studija

Joško Meter, dipl. ing.
Palmotićeva ulica 82/1, 10000
josko.meter@vern.hr